_____________

L'Assemblea Castelló d'Empúries Decideix, nascuda de la iniciativa popular castellonina, organitzà la consulta sobre la independència de Catalunya el 25 d'abril del 2010.

castellodecideix@gmail.com

VOTAR, respostes a totes les preguntes.


Qui pot votar
Tothom que el dia 25 d'abril hagi complert 16 anys i que estigui empadronat a Castelló d'Empúries.

Què cal presentar per votar
El document d’identitat "DNI" (o passaport o carnet de conduir) o, en el seu cas, la targeta de residència (NIE) i el certificat d'inscripció al registre comunitari (NIE).
Si l’adreça que consta en aquests documents és de Castelló d'Empúries, podràs votar sense cap més requisit. Però si en els documents anteriors hi consta una residència de fora de Castelló d'Empúries, per poder votar caldrà presentar també un certificat d’empadronament.

On es pot votar
Al Centre Cívic d'Empuriabrava i a la Plaça dels Homes del centre històric.
Això sí, els castellonins podrem anar a votar al col·legi electoral que vulguem, a diferència de les eleccions oficials. Cal tenir present, però, que un sistema informàtic creat especialment per a l’ocasió garantirà que ningú pugui votar dos cops.

Quin dia es vota a Castelló d'Empúries
El 25 d’abril.
Aquest mateix dia, la consulta també es farà a més de 200 municipis d’arreu de la nació catalana. Alguns prou importants com Figueres, Reus, Olot, Girona o Castelló d'Empúries.

Vot anticipat
En cas que el dia 25 d’abril no pugueu anar a votar, durant els 15 dies anteriors es podrà exercir el vot anticipat.
Es podrà fer cada dia, des del 12 d’abril fins al 24 d’abril, de les 19 h a les 21 h. a l'antiga llibreria Casamitjana del centre històric (davant de l'hotel Canet).

Per a fer el vot anticipat, caldrà dur els mateixos documents que faran falta el dia de la consulta: el DNI (o passaport o carnet de conduir) o, en el seu cas, la targeta de residència (NIE) i el certificat d'inscripció al registre comunitari (NIE).
Si l’adreça que consta en aquests documents és de Castelló d'Empúries, podràs votar sense cap més requisit. Però si en els documents anteriors hi consta una residència de fora de Castelló d'Empúries, per poder votar caldrà presentar també un certificat d’empadronament.

A més, es posarà a disposició un servei de recollida del vot a domicili per aquelles persones que tinguin dificultats per a desplaçar-se fins a un col·legi electoral. Podran sol·licitar aquest servei al telèfon 665 664 943 a partir del dia 12 d’abril.
També es passarà per la residència d’avis, considerant que les persones que hi ha allotjades no es troben en disposició d’acudir als col·legis electorals per a exercir el seu dret de vot.
Recordem, però, que aquests serveis d’urna a domicili és un servei exclusiu per a persones en dificultat. En principi, qui vulgui exercir el vot anticipadament, ha d’anar al local habilitat a l'efecte.

La pregunta
"Està d’acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea?"

Les paperetes
Als col·legis electorals, quan aneu a votar, podreu escollir entre les tres paperetes possibles: una amb la resposta "SÍ", una amb la resposta "NO" i una en blanc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada